Prečítajte si nové číslo Pedagogických rozhľadov

Piate tohtoročné číslo odborného časopisu Pedagogické rozhľady sa zameriava na tému kurikulárnych zmien. 

Nájdete tu napríklad články od Štefana Porubského, Petry Fridrichovej a Romana Baranoviča. Dočítate sa o didaktických aspektoch kurikulárnej reformy, o tvorbe školských vzdelávacích programov podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu alebo o škole ako učiacej sa organizácii – príklad základnej školy. Nové vydanie je dostupné TU.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku