Prvé skúsenosti škôl s postupným zavádzaním ŠVP 6.-7.12.2023

Registrácia na konferenciu je len pre pozvaných hostí a hostky.

Mailom vám dodatočne potvrdíme kapacitu.
Predmetný súhlas udeľujem na dobu trvania konferencie a následne 3 roky po jej skončení. Dovtedy mám ako dotknutá osoba právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete na stránke https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/164348/sk/zakladne-informacie
Predmetný súhlas udeľujem na dobu trvania konferencie a následne 3 roky po jej skončení. Dovtedy mám ako dotknutá osoba právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete na stránke https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/164348/sk/zakladne-informacie

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku