Správa z verejnej konzultácie vzdelávacích štandardov v rámci projektu nového kurikula v cykloch

 

Správa z verejnej konzultácie vzdelávacích štandardov v rámci projektu nového kurikula v cykloch obsahuje najdôležitejšie štatistiky a najzásadnejšie typy pripomienok k predloženému návrhu výkonových a obsahových štandardov základného vzdelávania, ktorý bol predmetom verejnej diskusie. Online konzultácia k dokumentu bola na webstránke vzdelavanie21.sk realizovaná v čase od 6. 2. 2023 do 20. 2. 2023.

 

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku