Benefity pre učiteľov

Metodická podpora

Škola neostane na zmeny sama. Všetci učitelia a vychovávatelia dostanú počas prípravy na nový vzdelávací systém masívnu podporu. Zmeny budú zavádzané postupne a systémovo.

Mentoring

Počas celého procesu zavádzania zmien budú učiteľom k dispozícií mentori v nových Regionálnych centrách podpory učiteľov. Pomôžu im s riešením konkrétnych problémov. Postupne vznikne 40 centier, v ktorých nájde uplatnenie 400 mentorov.

Spoločenská úcta

Úlohou učiteľa je byť človekom, ktorý žiakovi otvára dvere nielen k poznaniu, ale najmä pochopeniu sveta. Ak bude učiteľ viesť deti k objavom, ak si bude vážiť ich názory a bude ich viesť k argumentom, získa si tak u deti prirodzenú autoritu a úctu.

Vzdelávacie cykly

Nový model vzdelávania umožní učiteľom rozložiť učivo, ktoré majú so žiakmi prebrať, do viacročných cyklov. Obsah učiva bude pružnejší a školy si samy určia na základe potrieb detí, ako si ho usporiadajú a akým tempom ho budú so žiakmi preberať.

Regionálnosť

Každý región na Slovensku je výnimočný a zároveň rôznorodý. Tým, že učiteľ získa viac voľnosti pri učení, bude môcť zapojiť lokálne kultúrne či geografické špecifiká do výchovy a vzdelávania. Podporí sa tým silnejšia väzba s lokalitou.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku