Poznáme víťazný návrh súťaže: Kurikulko a Kurikulka vo vašej škole

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) v októbri vyhlásil súťaž o návrh maskota kurikulárnych zmien Kurikulko – Kurikulka. Dokopy sme dostali 205 diel, pričom na mnohých z nich pracovali viaceré deti spoločne. Sú medzi nimi práce žiakov a žiačok z celého Slovenska, ktoré predstavujú ich víziu o tom, čo je kurikulum základného vzdelávania a ako je prítomné v ich každodennom živote na škole. 

Porota, zložená zo zamestnancov a zamestnankýň NIVaM pod odbornou záštitou oceňovanej ilustrátorky Hedvigy M. Gutierrez, vybrala 3 najlepšie diela za každý vzdelávací cyklus. Počas konferencie Prvé skúsenosti škôl s postupným zavádzaním nového kurikula, ktorá sa uskutočnila v dňoch 6. a 7. decembra, sme vyhlásili víťazný návrh súťaže

Autormi diela sú deti zo Spojenej základnej školy v Piešťanoch – Anna Mária Kudríková, Vivien Rigová a Eduard Kudrík, ktorých sprevádzala súťažným zadaním pani učiteľka Zuzana Kolláriková.

„Výborná kompozícia, kreativita, prevedenie, farebnosť a miera detailnosti,“ ohodnotila Kurikulka ilustrátorka Gutierrez.

Za víťazný návrh si autori  počas konferencie prevzali diplomy a čakajú na nich ceny v hodnote 200 eur. Autori a autorky zvyšných diel, ktoré sa umiestnili na prvých miestach za jednotlivé vzdelávacie cykly, dostanú odmeny v hodnote 80 eur.  

 

Zoznam najlepších diel je nasledovný:

1. miesto v prvom cykle

Autorky a autorMartina Ďurčová, Sophie Hvišč, Leonard Švec

UčiteľkaMichaela Duhančíková

Škola: Základná škola Severná 21, Moldava nad Bodvou

2. miesto v prvom cykle:

Autorka a autoriMichaela Šutková, Kristián Tremba, Jakub Pupala

UčiteľkaMichaela Duhančíková

ŠkolaZákladná škola Severná 21, Moldava nad Bodvou

3. miesto v prvom cykle:

AutorDávid Čunderlík

UčiteľkaJúlia Tomeková

ŠkolaZŠ, J. Alexyho 1941/1, 96001 Zvolen

1. miesto v druhom cykle a zároveň víťazný návrh:

Autorky a autorAnna Mária Kudríková, Eduard Kudrík, Vivien Rigová

UčiteľkaZuzana Kolláriková

ŠkolaSpojená škola Piešťany

2. miesto v druhom cykle:

AutorkaDiana Kočišová

UčiteľkaAnna Skalská

ŠkolaZŠ Mládežnícka 3, 040 15 Košice-Šaca

Na obrázku je kresba pripomínajúca mozog, je celá ružová a má tváričku. Sú na nej  nakreslené príklady a napísané názvy školských predmetov. Ružový mozog drží činku, na ktorej koncoch sú knihy a lopty.

3. miesto v druhom cykle:

Autorka: Zdenka Dunková

Učiteľka: Jana Pierová

Škola: Základná škola Podsadek 140, Stará Ľubovňa, 06401

1. miesto v treťom cykle:

AutorkaEma Juríčková

UčiteľkaJana Grenčíková

ŠkolaCZŠ s MŠ Jána Krstiteľa Partizánske

2. miesto v treťom cykle:

AutorBranislav Ištok

UčiteľkaPaulína Deliová

ŠkolaCentrum voľného času Handlová, Špeciálna základná škola Handlová

3. miesto v treťom cykle:

AutorkaAlexandra Šilhárová

UčiteľkaOľga Belejová

ŠkolaZákladná škola Jana Amosa Komenského v Seredi

Najlepšie diela si mohli pozrieť účastníci a účastníčky spomínanej konferencie.

Autorom a autorkám najlepších diel gratulujeme a čoskoro ich budeme kontaktovať.  

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku