Vzdelávanie pre 21. storočie v našich školách

Vzdelávať deti pre dnešný svet. To je cieľom prijatej kurikulárnej reformy. Prvých 39 škôl už začalo vyučovať podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Mnohé školy však už učili moderne a inovatívne skôr, ako rezort školstva prijal novú reformu.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu pre vás pripravilo sériu videí s inšpiratívnymi príbehmi zo života týchto škôl. Dnes vás pozývame pozrieť sa za dvere školy v Zš Kokava Kokave nad Rimavicou. Prezradíme vám, že pred rokom ešte netušili, že nájdu odvahu začať učiť podľa nového kurikula ako prvá z okolitých škôl. Základná škola v Kokave nad Rimavicou je ukážkovým príkladom toho, ako sa dá malými zmenami dosiahnuť veľký úspech.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku