Pokračovanie série videí 3: Vzdelávanie pre 21. storočie v našich školách

Súkromná škola u Filipa v Banskej Bystrici patrí medzi prvých 39 škôl, ktoré učia svojich prváčikov a prváčky po novom. Vyučovanie na škole prepája vzdelávacie oblasti naprieč rôznymi predmetmi. 

Na tejto základnej škole ešte pred zavádzaním kurikulárnych zmien z plánu obnovy spoločne nastavili systém učenia bez rozvrhu a klasických známok. Žiakov a žiačky hodnotia na základe spätnej väzby a slovného hodnotenia, ktoré má vopred dané kritériá.

„Myslím si, že reforma, ktorou teraz prechádzame, by mala byť prirodzená pre každú školu, pretože každá škola je na ceste. A cesta je zmena,“ povedala Eva Lašová, riaditeľka školy.

Aktuálne zmeny v cieľoch, obsahoch a formách vzdelávania otvorili školám možnosti vzdelávať inovatívne a podľa vlastných vízií. Ďalšia registrácia základných škôl na vstup do postupného zavádzania štátneho vzdelávacieho programu v školskom roku 2024/2025 prebehne na jeseň 2023.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku