Pokračovanie série videí 5: Vzdelávanie pre 21. storočie v našich školách

Viete, čo v praxi znamenajú vzdelávacie cykly? Pokračujeme v sérii inšpiratívnych príbehov priamo zo škôl. Tento raz sa pozrieme na základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským v Zlatnej na Ostrove, v ktorej rozdelili učivo vzdelávacieho cyklu do ročníkov s ohľadom na ciele školy a potreby žiakov a žiačok. „Učiteľ má slobodu vybrať si tú cestu, ktorá je lepšia pre jeho žiakov,“ hovorí riaditeľka Kornélia Várady.

Vo videu sa dozviete aj to, ako sa na základnej škole osvedčilo zavedenie cyklov. A vypočuť si môžete aj názory na reformu od učiteľov a učiteliek a rodičov.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku