Pozrite si záznamy prezentácií o kurikulárnych zmenách z odbornej konferencie NIVAM

V závere novembra 2022 usporiadal Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) odbornú konferenciu. Témou tu boli aj kurikulárne zmeny, ktoré sa budú do roku 2026 postupne implementovať do systému základného vzdelávania. Na konferencii bol tiež oficiálne predstavený proces verejnej konzultácie Projektu nového kurikula pre všetky cykly.

V rámci programu odzneli tieto prednášky:

Príhovor generálneho riaditeľa NIVAM – Ivan Pavlov

Východiská nového kurikula pre základné vzdelávanie – Branislav Pupala

Žiaci a učitelia v centre reformy – Štefan Porubský

Kurikulárne reformy a ich implementácia v zahraničí – Michaela Horváthová

Organizácia základného vzdelávania na cykly – Paulína Krivosudská

RCPU a krajské pracoviská NIVAM – Péter Urbán

Projekt kurikula na verejné pripomienkovanie – Martin Kríž

Proces verejného pripomienkovania – Roman Baranovič

Jednotlivé záznamy s prezentáciami sú dostupné v tomto Youtube zozname: https://youtube.com/playlist?list=PLxEYMdPH7sN2k2ft4m-IumuYZp6DenYQT 

Príhovor generálneho riaditeľa NIVAM - Ivan Pavlov

Východiská nového kurikula pre základné vzdelávanie – Branislav Pupala

Žiaci a učitelia v centre reformy – Štefan Porubský​

Kurikulárne reformy a ich implementácia v zahraničí – Michaela Horváthová

Organizácia základného vzdelávania na cykly – Paulína Krivosudská

RCPU a krajské pracoviská NIVAM – Péter Urbán

Projekt kurikula na verejné pripomienkovanie – Martin Kríž

Proces verejného pripomienkovania – Roman Baranovič

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku