Prvé výsledky a skúsenosti škôl s novým štátnym vzdelávacím programom

Od septembra 2023 učí po novom 39 základných škôl. Ich riaditeľov a zástupcov sme pozvali na konferenciu Prvé skúsenosti škôl s postupným zavádzaním nového kurikula, ktorá sa uskutočnila 6. a 7. decembra.

Hlavnou témou dvojdňového programu bolo predstavenie prvých výsledkov a skúseností so zavádzaním nového ŠVP priamo od riaditeľov, pedagógov a odborníkov.

• Školy oceňujú najmä efektívnu podporu a pomoc pri zavádzaní nového kurikula, a tiež pri tvorbe svojich školských vzdelávacích programov.

• Pomocnú ruku dostávajú najmä z NIVaM a RCPU.

• Paralelne s prednáškami sme pre riaditeľov a zástupcov škôl pripravili možnosť zúčastniť sa na workshopoch na rôzne praktické témy súvisiace so zmenami vo vzdelávaní, a to napríklad Riadenie zmeny na škole, Kooperatívne riešenie konfliktov v škole či Supervízor v podmienkach základných škôl a školského zariadenia.

Viac ako 350 škôl je aktuálne prihlásených do procesu zavádzania nového ŠVP pre základné vzdelávanie od nasledujúceho školského roka. Registrácia je otvorená do 19. decembra a je nezáväzná, je však pre MŠVVaŠ SR, NIVaM a RCPU dôležitá z hľadiska kvalifikovaného odhadu finančných a personálnych kapacít so zámerom pripraviť čo najefektívnejšie podporu školám v nasledovnom období. Viac informácií nájdete TU

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku