Človek a spoločnosť

Členovia komisie Človek a spoločnosť

Meno a priezviskoAktuálne pracovisko
1Mgr. Zuzana Daniskova, PhD.PdF TU
2Peter Farárik, Mgr.Národný inštitút vzdelávania a mládeže
3Štefan Karolčík, doc., PhD., RNDr.Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
4Mária TONKOVÁ, PhDr., CSc.Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta , Katedra histórie
5Ján Kaliský, doc. PhD.Pedagogická fakulta UMB v B. Bystrici
6Mgr. Marek BubeníkNárodný inštitút vzdelávania a mládeže
7Milada Fojtíková, Mgr.Základná škola s materskou školou Lipovce
8PaedDr. Monika KoncošováStredná odborná škola Tisovec
9Ladislav Tolmáči, prof., RNDr., PhD.Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
10František Neupauer, Mgr., PhD.Ústav pamäti národa, VŠZaSP sv. Alžbety, OZ Nenapadní hrdinovia
11Stela Csachová, RNDr., PhD.Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
12Patrik Bubelíny, RNDr., PhD.Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno
13Viera Minárová, Mgr.Základná škola, Levická 903, 95201 Vráble
14Zlata Dudová, PaedDr.Gymnázium Jána Adama Raymana. Mudroňova 20, 08001 Prešov
15Marek Gajdoš, Mgr.Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
16Ivan Podmanický.Mgr,PhDPedagogická fakulta TÚ, Katedra pedagogických štúdií
17Ing. Jozef Kahan, PhD.Strom života, o. z.
18Andrej Rajský, doc. PhDr. PhD.Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta
19Tibor Reimer, doc. ThDr. PhD.RKCMBF UK v Bratislave
20Martin Brestovanský, doc. Mgr., PhD.Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
21doc. PhDr. Gabriela Platková Olejárová, PhD.Inštitút etiky a bioetiky, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
22PaedDr. Dana Vasilová, PhD.ZŠ, M. Rázusa 1672/3 Zvolen 960001
23doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD.Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda, Filozofická fakulta UKF v Nitre
24Adriana Kičková, PhDr. PhD. Doc.Katedra histórie , FF UKF v Nitre
25Miroslava Košťálová, PaedDr.Základná škola, Topoľová 8, Nitra
26Kamil Nemčík, PaedDr.Gymnázium sv. Andreja, Námestie A. Hlinku 5, 034 01 Ružomberok
27RNDr. Martina Škodová, PhD.Katedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
28Peter Uhrin, Mgr., PhD.
29Viliam Kratochvíl, doc. PaedDr. PhD. (predseda komisie)Katedra všeobecných dejín FiF UK v Bratislava
30PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.Katedra elementárnej a predškolskej pedagogicky PF UMB v Banskej Bystrici
31doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD.Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky, Filozofická fakulta, UKF v Nitre
32PaedDr. Alžbeta Śnieżko, PhD.Katedra histórie FF UPJŠ Košice
33Mária Nogová, RNDr., PhD.
34Mgr. Lenka PutalováČlovek v ohrození, n.o.
35Alena Gessert, RNDr., PhD.Prírodovedecká fakulta, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach
36Alena Madziková, PaedDr., PhD.Prešovská univerzita v Prešove, Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky FHPV
37Juraj Kubiš, Mgr. et Mgr.ZŠ sv. Dominika Savia vo Zvolene
38Andrea Rancsó, PaedDr.ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM Chotín
39Anna Bocková, PhDr., PhD.Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra histórie
40Vlasta Štefanovičová PaedDr.Spojená katolícka škola - Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre
41Mgr. Tomáš Profant, PhD.Ústav európskych štúdií a medzinárodnýcch vzťahov, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského
42doc. PaedDr. Ján Kancír, PhD.Pedagogická fakulta PU v Prešove
43Lívia Nemcová, Mgr., PhD.Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
44Dana Naďová, Mgr.Základná škola, Štúrova 18, 907 01 Myjava
45Daniela Veselá, Mgr.Generálny biskupský úrad Bratislava
46Jana Bosáková, ThDr., PhD.Evanjelická spojená škola Martin
47Miroslava Kiripolská, Mgr.Súkromná Základná škola Edulienka, Konventná 619/1, 811 03 Bratislava
48Juraj Šuch, doc.PhDr. PhDFF UMB v Banskej Bystrici
49Lenka Rovňanová, doc. PaedDr., PhD.Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
50Beáta Pintérová, Mgr. PhD.Katedra histórie FF UKF v Nitre
51Zuzana Vaňková, PaedDr.Gymnázium Karola Štúra Modra
52Peter Likavský, RNDr., CSc.Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
53Mária Onušková, PaedDr.Národný inštitút vzdelávania a mládeže
54Mgr. Katarína ZemanováNárodný inštitút vzdelávania a mládeže
55Jana Feherpataky-Kuzmová, M. A.Inštitút pre aktívne občianstvo
56Mgr. Dominika ČernákováMinisterstvo obrany SR. Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
57Mgr. Tamara LeontievováÚrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
58Mgr. Kvetoslava BabiakováZŠ s MŠ Juraja Slávika Neresnického, Dobrá Niva, Školská 447/3, 962 61 Dobrá Niva
59Mgr. Milan UrdaZŠ (Bratislava)
60doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.UMB v Banskej Bystrici
61Mgr. Martina UrbanováGreen Foundation
62Mgr. Ondrej ŠkvareninaMŠVVaŠ SR - Inštitút vzdelávacej politiky, odbor stratégie
63JUDr. Alexandra Kapišovská, PhD.Úrad vlády SR
64PaedDr. Monika Brozmanová, PhD.UMB v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky
65Mária Kozlíková
66Robert Sabo
67PaedDr. Zuzana Marcineková
68Alžbeta Kvasničková

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku