Prebehli prvé stretnutia s viac ako 400 prihlásenými školami

V každom kraji pripravili počas uplynulých týždňov Krajské pracoviská Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (KP NIVaM) a príslušné Regionálne centrá podpory učiteľov (RCPU) prvé stretnutia so školami, ktoré sa prihlásili o podporu pri zavádzaní nového kurikula od septembra 2024.

Hlavným cieľom stretnutí bola prezentácia spoločného mechanizmu podpory a konkrétneho plánovania postupu, ako sa pripraviť do nového školského roka. Podobu mechanizmu podpory v procese implementácie nového kurikula pre školský rok 2024/2025 si môžete prečítať na webe vzdelavanie21.sk TU. „V spätnej väzbe sa účastníci vyjadrili, že stretnutie bolo pre nich veľmi prínosné, podnetné a získali pocit bezpečia a istotu, že na ceste zmien im je ponúkaná dostatočná a kvalitná pomoc a podpora,“ uviedla pani Mgr. Ľubica Korečková, riaditeľka krajského pracoviska v Košiciach a učiteľka profesijného rozvoja pre nemecký jazyk.

Na spoločných stretnutiach mali riaditelia a riaditeľky priestor stretnúť učiteľov profesijného rozvoja a mentorov, s ktorými budú úzko spolupracovať. Taktiež vyjadriť silné a slabé stránky svojich škôl, pomenovať vzdelávacie potreby učiteľov a učiteliek, očakávania podpory, no i vysvetliť svoje nastavenie k plánovaniu zmien.

„Diskutovali sme o možných kritických bodoch a spôsoboch, ako ich zvládnuť. A potom sme sa vybrali do svojich škôl, zborovní a tried, aby sme sa mohli pripravovať na zmeny tak, aby z toho najviac získali tí najdôležitejší – naši žiaci,” vyjadrila sa Mgr. Mária Pappová, riaditeľka KP NIVaM v Nitre a učiteľka profesijného rozvoja pre slovenský jazyk a literatúru.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku