Vítame medzi nami nové zloženie Žiackeho poradného výboru

Za každú jednu zo 126 prihlášok chceme ešte raz veľmi pekne poďakovať. Teší nás motivácia a snaha všetkých mladých ľudí, ktorým záleží na budúcnosti Slovenska.

Počas prvých dní nového roka sme urobili posledné ťažké rozhodnutia a vybrali sme finálnu zostavu 21 mladých ľudí nového zloženia Žiackeho poradného výboru. Ide o priame zapojenie mladých ľudí do procesov zmien základného vzdelávania a života mladých ľudí. Prvé zloženie výboru tvorilo dokopy 16 žiakov a žiačok zo základných aj stredných škôl. Po skončení ich 2-ročného funkčného obdobia (2021-2023) sme vyhlásili výberový proces pre nový tím.

V prvom kole komisia zo 126 prihlášok vytriedila tie, v ktorých bola viditeľná a skutočne i hmatateľná motivácia, ktorá sa dala podložiť predošlými aktivitami prihlásenej alebo prihláseného. Rovnako si členovia a členky poroty všímali, či záujemcovia a záujemkyne odôvodňovali svoje názory a výhodou bolo aj formulovanie riešení. V druhom kole si koordinátori a koordinátorky pre prácu s mládežou prostredníctvom aktivít z neformálneho vzdelávania všímali, ako žiaci a žiačky pracujú v tíme, ako reagujú na nové situácie a overovali si ich prezentačné zručnosti. Taktiež bolo úlohou zistiť, čo si noví potenciálni členovia ŽPV myslia o vzdelávaní a školstve, čo by zmenili a ako si predstavujú svoje pôsobenie vo výbore. Posledným kolom boli online pohovory s komisiou.

Všetkým, ktorí skončili v druhom kole ponúkame možnosť zostať aktívnymi a zapojiť sa do procesov súvisiacich so vzdelávaním a mládežou. Stačí, ak takúto informáciu dostaneme odpoveď na mail, v ktorom sme posielali výsledky. 

Kompletný zoznam nových členov a členiek je dostupný TU

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku