Sprievodca tvorbou školského vzdelávacieho programu s ukážkami ŠkVP zo zavádzajúcich škôl

Sprievodca pre tvorbu školských vzdelávacích programov vznikol vďaka spolupráci s 39 školami zapojenými do procesu postupnej implementácie.

Za poskytnutie prvých školských vzdelávacích programov (ŠkVP) ďakujeme nasledovným školám:

• Základná škola s materskou školou Vlachovo

• Základná škola s materskou školou Fraňa Madvu 

• Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika

• Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27

• Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača

• Základná škola, Pionierov 1

Vytváranie školských vzdelávacích programov je jedným z nástrojov, ako školy môžu pružne reagovať na potreby a potenciál svojich žiakov a žiačok v plánovaných cieľoch a následnom obsahu vzdelávania.

✓ V príspevku sumarizujeme základné kroky, ktoré sú odporúčané pri tvorbe školského vzdelávacieho programu.

✓ Vysvetľujeme potrebu práce učiteľa s cieľmi vzdelávania a ich úlohu pri vymedzovaní obsahu a následnej voľbe vyučovacích stratégií, ale aj pri hodnotení výsledkov vzdelávania.

Sprievodca


Celý dokument nájdete TU.  (Do príloh budú postupne pribúdať ďalšie ukážky školských vzdelávacích programov.)

O dokumente

Popísané kroky vytvárania školského vzdelávacieho programu reflektujú požiadavky na tieto programy vymedzené v Zákone o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z. z. a zároveň majú ambíciu zdôrazniť didaktický aspekt plánovania výchovno-vzdelávacieho procesu na úrovni školy.

Predložený text nie je vyčerpávajúcou metodickou tvorby ŠkVP, predstavuje len základné informácie, ktoré môžu pomôcť pri uvažovaní, kde začať a ako postupovať pri práci na vlastnom programe.

Spolupráca

Veľké poďakovanie patrí aj všetkým učiteľom a učiteľkám profesijného rozvoja z krajských pracovísk NIVaM, ktorí pomáhali počas celého školského roka školským kolektívom pri uchopení zmien v základnom vzdelávaní prostredníctvom mnohých konzultácií a vzdelávania. 

So školami, ktoré sprístupnili svoje školské vzdelávacie programy v prvej fáze, spolupracovali:

• Adriána Kvetková

• Andrea Makišová

• Štefánia Kudlíková

• Stanislava Horáčková

• Monika Gregušová

• Adriána Gondová

• Slávka Ropeková 

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku