Benefity pre žiakov

Praktický život

Zmeny sa prejavia v tom, že deti budú vedieť uplatniť naučené poznatky z ktoréhokoľvek predmetu v praktickom živote. Recitovanie poučiek nahradí prepojenie poznatkov s reálnym svetom.

Digitálne zručnosti

Škola pripraví deti na to, aby sa vedeli orientovať v obrovskom množstve dostupných informácií. Cieľom je naučiť deti hľadať v prebytku informácií tie najkvalitnejšie. Zmeny budú smerovať k tomu, aby boli digitálne technológie užitočné najmä pre plnenie školských zadaní a pre efektívnejšie učenie sa.

Hodnotenie

Neučíme sa pre známky, ale pre život. Hodnotenie žiaka bude smerovať k podpore a motivácii byť úspešný.

Podnikavosť

Tvorivá činnosť vedie k lepšiemu porozumeniu a k väčšej citovej angažovanosti. Vlastné objavy prinesú zážitky, z ktorých sa deti najlepšie naučia.

Spolupráca

Deti budú vedené ku kolektívnym projektom, a budú si tak vytvárať návyky pre tímovú spoluprácu v budúcnosti. Rozvoj charakterových vlastnosti.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku