Pokračovanie série videí 4: Vzdelávanie pre 21. storočie v našich školách

Komu je určená pomoc z Regionálnych centier podpory učiteľov a kto ju poskytuje?

Pokračujeme v sérii inšpiratívnych príbehov priamo zo škôl. V nasledujúcom sa dozviete viac o Regionálnych centrách podpory učiteľov (RCPU), ale aj o tom, čo inšpirovalo riaditeľku základnej školy stať sa mentorkou v regionálnom centre. 

Povieme vám, kto sú mentori a mentorky v týchto centrách, a akým spôsobom sa vedia učiteľky či učitelia dostať k pomoci z RCPU.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku