Pokračovanie série videí 6: Vzdelávanie pre 21. storočie v našich školách

Počuli ste už o škole bez zvonenia? Pozrite si s nami ďalší inšpiratívny príbeh zo života škôl. 

Kurikulárna reforma priniesla školám aj možnosť rozdeliť si vzdelávacie ciele podľa vlastných priorít. Základná škola v Rožňave si pre svojich prvákov a prváčky nastavila týždenné ciele, ktoré chce dosiahnuť v jednotlivých predmetoch. Vyučovanie na škole prebieha v 90-minútových blokoch. Učiteľky prvého ročníka v nich majú možnosť prelínať medzi jednotlivými predmetmi, a to aj na základe potrieb či sústredenia žiakov a žiačok.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku