Aktuality

Dôležité informácie

Aktuality z procesu tvorby kurikulárnych zmien

Vzdelávanie pre 21. storočie

Prečo sú zmeny nevyhnutné? Na Slovensku venujeme viac ako tretinu času v základných školách výučbe slovenského jazyka a literatúry, ale výsledky našich žiakov a žiačok v oblasti čitateľskej gramotnosti kontinuálne

Čítať viac »

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku