Základná škola Františka Hrušovského

Využijeme len v prípade rýchlejšieho jednania v prípade, ak by ste sa prihlásili na školu, ktorá má naplnenú kapacitu. Ak budú voľné miesta na inej škole, ponúkneme vám možnosť navštíviť ju ako náhradu za vami vybranú.
Pokiaľ sa vaša škola v decembri neprihlásila o podporu, vašu prihlášku odložíme medzi náhradníkov. V prípade, ak sa v danej škole nenaplní maximálna kapacita, ozveme sa vám a vaša účasť bude možná.
Žiaľ, z dôvodu náročnosti organizácie daného podujatia, nebude k dispozícii možnosť výberu jedla podľa individuálnych preferencií.
Predmetný súhlas udeľujem na dobu trvania konferencie a následne 3 roky po jej skončení. Dovtedy mám ako dotknutá osoba právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete na stránke https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/164348/sk/zakladne-informacie
Predmetný súhlas udeľujem na dobu trvania konferencie a následne 3 roky po jej skončení. Dovtedy mám ako dotknutá osoba právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete na stránke https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/164348/sk/zakladne-informacie

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku