Jazyk a komunikácia

Členovia komisie Slovenský jazyk a literatúra

Meno a priezviskoAktuálne pracovisko
1Mgr. Eva Babejová1. súkromné gymnázium a SZŠ, Bratislava
2PaedDr. Darina Bačová, PhD.Národný inštitút vzdelávania a mládeže
3PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.ZŠ Jána Palárika, Majcichov
4Mgr. Karol Csiba, PhD.Ústav slovenskej literatúry SAV, Štátny pedagogický ústav
5PaedDr. Zuzana DugovičováBilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Bratislava
6Mgr. Markéta Kaksa Filagová, PhD.Katedra školskej pedagogiky, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity
7prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
8PhDr. Ivana Gregorová, PhD.Štátny inštitút odborného vzdelávania
9PaedDr. Viera GrohováNárodný inštitút vzdelávania a mládeže
10Mgr. Daniel Hevier, PhD.spisovateľ a pedagóg
11PhDr. Katarína Hincová, PhD.Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda Trnava
12Mgr. Tibor Hujdičnezávislý lektor (SZČO)
13Mgr. Júlia Choleva, PhD.Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Filozofická fakulta UK v Bratislave
14Mgr. Viktória KhernováNárodný inštitút vzdelávania a mládeže
15doc. PaedDr. Martin Klimovič, PhD.Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
16Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
17PhDr. Ľudmila KónyováEvanjelické kolegiálne gymnázium, Prešov
18PaedDr. Nina KubačkováNárodný inštitút vzdelávania a mládeže
19prof. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc.Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
20doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.Katedra slovenského jazyka a komunikácie, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
21PaedDr. Mária NízlováŠtátna školská inšpekcia
22Mgr. Alžbeta PalackováNárodný inštitút vzdelávania a mládeže
23PaedDr. Ivana PapcunováGymnázium Pierra de Coubertina Piešťany
24PhDr. Ján Papuga, PhD.
25PhDr. Janka Píšová, PhD.Národný inštitút vzdelávania a mládeže
26Mgr. Radoslav Rusňák, PhD.Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
27Mgr. Jana ŠillerováSZČO - Najvzdelávanie.sk
28Mgr. Adriana ŠiškováNárodný inštitút vzdelávania a mládeže
29Drahomíra TereňováSpojená škola, Pohronská Polhora
30PaedDr. Jana Tomášková, PhD.Národný inštitút vzdelávania a mládeže
31Mgr. Ivana Vaľková, PhD.Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice
32prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
33prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
34Alica Petrasová
35Milena Lipnická
36Monika Tomovčíková
37Jana Balážová
38Mária Rosinská

Členovia komisie Cudzí jazyk

Meno a priezviskoAktuálne pracovisko
1PaedDr. Katarína Bockaničová, PhD.Národný inštitút vzdelávania a mládeže
2Mgr. Diana Patricia Varela Cano, PhD.Ekonomická univerzita v Bratislave
3doc. Ivana Cimermanová, PhD.Prešovská univerzita v Prešove
4PhDr. Denisa ĎuranováNárodný inštitút vzdelávania a mládeže
5prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc.Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
6Mgr. Ľubica KorečkováNárodný inštitút vzdelávania a mládeže
7Mgr. Alena KoroľováSúkromná stredná odborná škola, Železničná 2, Revúca
8Mgr. Anna KrnáčováNárodný inštitút vzdelávania a mládeže
9Mgr. Nikola LehotskáMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10Mgr. Zuzana LicháNárodný inštitút vzdelávania a mládeže
11prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Katedra anglického jazyka a literatúry
12Dr. phil. Mgr. Marek ĽuptákÚstav cudzích jazykov Technická univerzita vo Zvolene
13Mgr. Lívia MeškováStredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
14Mgr. Anna PávováNárodný inštitút vzdelávania a mládeže
15prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
16PaedDr. Juraj RomerZákladná škola, Ul. M. R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom
17PaedDr. Arnaud Segretain, PhD.Národný inštitút vzdelávania a mládeže
18prof. Zuzana Straková, PhD.Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
19Mgr. Matteo VergaGymnázium L. Sáru v Bratislave
20PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
21Ľubica FalťanováNárodný inštitút vzdelávania a mládeže

Členovia komisie Slovenský jazyk ako druhý jazyk

Meno a priezviskoAktuálne pracovisko
1PaedDr. Darina Bačová, PhD.Národný inštitút vzdelávania a mládeže
2PhDr. Ľudmila Benčatová, CSc.dôchodkyňa
3Mgr. Karol Csiba, PhD.Národný inštitút vzdelávania a mládeže
4Mgr. Andrea DöményováNárodný inštitút vzdelávania a mládeže
5PaedDr. Zuzana DugovičováBilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Bratislava
6Mgr. Markéta Filagová, PhD.Katedra školskej pedagogiky, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
7Mgr. Anna Gálisová, PhD.Katedra slovenského jazyka a komunikácie, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
8PaedDr. Anita HalászováNárodný inštitút vzdelávania a mládeže
9Mgr. Monika HamarováZŠ s MŠ P. Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským, Šaľa
10Mgr. Júlia Choleva, PhD.Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Filozofická fakulta UK v Bratislave
11PhDr. Viktória KhernováNárodný inštitút vzdelávania a mládeže
12Mgr. Zuzana KontárováSpojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
13Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
14PaedDr. Nina KubačkováNárodný inštitút vzdelávania a mládeže
15prof. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc.Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
16Mgr. Silvia PatassyZákladná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská Streda
17PhDr. Janka Píšová, PhD.Národný inštitút vzdelávania a mládeže
18Mgr. Ingrid SivčováVzdelávacie centrum v USA
19doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD.Katedra slovenského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho v Komárne
20Alica Petrasová
21Milena Lipnická
22Monika Tomovčíková
23Jana Balážová
24Mária Rosinská

Členovia komisie Jazyk národnostnej menšiny

Meno a priezviskoAktuálne pracovisko
1Magdaléna Hrbáček, PaedDr., PhD.UKF FSŠ Nitra
2Anna Plišková, doc., PhDr., PhD.Prešovská univerzita v Prešove - Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín - Ústav rusínskeho jazyka a kultúry
3Marek Gaj, Mgr., PhD.Národný inštitút vzdelávania a mládeže
4Károly Csicsay, PaedDr.Gymnázium Štúrovo a Súkromná spojená škola v Štúrove
5Marcela Ruňaninová, PaedDr.Základná škola s materskou školou - Основна школа з матерьсков школов, Klenová 111
6René Lužica, prof., PhDr., ArtD.Ústav romologických štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.
7Monika Siriková, Mgr.Základná škola s materskou školou Michala Sopiru, Radvaň nad Laborcom
8Judit Ürge, MgrZŠ s VJM Zlaté Klasy
9Silvia Sabolová, Mgr.Základná škola - Grundschule, Štóska 183, 044 25 Medzev
10Peter Angyal, Mgr.ZŠ Ferenca Móru s VJM Zemianska Olča
11Mgr. Patrik Lompart, PhD.ZŠ - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok
12PaedDr. Gyöngyi Ledneczká, PhD.Národný inštitút vzdelávania a mládeže
13Jozef Facuna, PhDr., PhD.Národný inštitút vzdelávania a mládeže
14Mária KamozinováZŠ s MŠ Ubľa
15Iveta Svítková, PaedDr.Spojená škola T. Ševčenka s VJU, Sládkovičova 4, Prešov
16Lívia Tímárová, PaedDrZákladná škola s MŠ s VJM , ŠPÚ - 50%
17Katarína Tóthová, Mgr. PhD.ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho, Senec
18Erika Kovács, Mgr.ZŠ Lipóta Gregorovitsa s VJM- Jelka
19Beata Menzlová, Ing.Národný inštitút vzdelávania a mládeže
20Mónika Matus Mgr.ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho v Senci
21Szabolcs Simon, PhD.Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta
22Mgr. Diliana ValkováSIA Central Europe, a.s.
23Mgr. Alena Koroľová
24Ing. M.Phil. Jozef Bača, PhD.
25PhDr. Ekaterina Borisova
26PhDr. Monika Barčáková
27PaedDr. Iveta Svítková
28Mgr. Mária Kamozinová
29Marcela ŠarvajcováNárodný inštitút vzdelávania a mládeže

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku