Základná škola s materskou školou Zubrohlava

Využijeme len v prípade rýchlejšieho jednania, ak by ste sa prihlásili na školu, ktorá má naplnenú kapacitu. Ak budú voľné miesta na inej škole, ponúkneme vám možnosť navštíviť ju ako náhradu za vami vybranú školu.
Pokiaľ sa vaša škola v decembri neprihlásila o podporu, vašu prihlášku odložíme medzi náhradníkov. V prípade, ak sa v danej škole nenaplní maximálna kapacita, ozveme sa vám a vaša účasť bude možná.
Učiteľ/učiteľka, pri ktorých je predpoklad, že budú učiť 1. ročník.
Každá škola zabezpečí stravu pre účastníkov podujatia. Negarantujeme však, že vyššie označené špecifiká budú pri príprave zohľadnené, a to z dôvodu náročnosti organizácie EDUKAfestu.
Predmetný súhlas udeľujem na dobu trvania konferencie a následne 3 roky po jej skončení. Dovtedy mám ako dotknutá osoba právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete na stránke https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/164348/sk/zakladne-informacie
Predmetný súhlas udeľujem na dobu trvania konferencie a následne 3 roky po jej skončení. Dovtedy mám ako dotknutá osoba právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete na stránke https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/164348/sk/zakladne-informacie

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku