Zverejnili sme vyhodnotenie podnetov a správu z verejnej konzultácie minimálneho učebného výstupu

Minimálny učebný výstup predstavuje takú kvalitatívnu úroveň dosahovaných vedomostí, zručností a postojov žiakov, ktorá im umožňuje získať príslušný stupeň vzdelania a uchádzať sa o pokračovanie vo vzdelávaní na strednej škole a zároveň určuje dolnú hranicu pri hodnotení, ktorá tomuto zodpovedá.

 

Minimálny učebný výstup jednotlivých vzdelávacích oblastí, rovnako ako vzdelávacie štandardy, je súčasťou nového Štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie.

 

Minimálny učebný výstup bol otvorený verejnej konzultácii odbornou verejnosťou od 31. mája do 14. júna prostredníctvom stránky verejnakonzultacia.vzdelavanie21.sk.

 

Podrobné štatistiky o výsledkoch verejnej konzultácie nájdete v Správe z verejnej konzultácie minimálneho učebného výstupu.

Vyhodnotenie jednotlivých komentárov a pripomienok z verejnej konzultácie minimálneho učebného výstupu

Reakcie v dokumentoch s vyhodnotením sú zverejnené v znení, ako ich sformulovali odborné tímy.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku