Informatika - MUV

Vyhodnotenie pripomienok z verejnej konzultácie

Časť dokumentuPripomienkaBola pripomienka zapracovaná?Dôvod
nezapracovania/Komentár
2.2 Informatika - MUV pre 3. cyklus Som za to, aby sme sa SNAŽILI pozitívne propagovať programovanie, ALE nemôžeme predpokladať, že to každého aj bude zaujímať a pôjde mu to natoľko, aby to v budúcnosti reálne využíval. Nemá zmysel si nasilu vynucovať takéto symbolické polovičaté minimum, ktoré sa na žiadny reálny problém aj tak nedá použiť a taký žiak, ktorý nemá záujem o programovanie, nebude mať ani záujem sa to snažiť využiť...

To, čo je tu uvedené, to je len ako natiahnutie pár blokov v Scratchi, aby po stlačení klávesy sa figúrka otočila či pod. - Ak sa máme tváriť, že kto toto naoko urobí, tak je programátor, ktorý by vedel riešiť praktické problémy, tak to je asi také, akoby sme si mysleli, že keď žiakovi dáme do ruky skalpel, tak je chirurgom - hoci by ani netušil, ako vyzerá reálna operácia a nieto ešte aby ju vedel vykonať...

Požiadavku na vynucovanie si niečoho takéhoto môžeme rovno nahradiť púhym odporúčaním propagovať programovanie, s tým, že koho to zaujme, tak toho učme reálnu teóriu a jej praktické využitie. Ale koho to nezaujme a nepôjde mu to, tak je zbytočné, aby sme podmieňovali ukončenie ZŠ takýmito požiadavkami, lebo ho to skôr len ešte viac znechutí. Nech sa radšej venuje niečomu takému, čo bude vedieť využiť v praxi...
nV pripomienke chýba konkrétny podnet, ktorý by bolo možné spracovať v rámci určovania minimálneho učebného výstupu.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku