ZO ŽIVOTA MENTOROV V RCPU: Juliana Perečinská

V školstve pôsobím už 25 rokov. Vďaka mentoringu môžem moje osobné skúsenosti posunúť aj iným kolegom. Môžem byť ich sprievodcom na ceste zmien. Ako obrovský benefit regionálnych centier vnímam to, že sa môžeme ako učitelia a školy v regióne prepájať, zdieľať si dobrú prax a navzájom sa podporovať. Do 31. 8. 2023 som bola mentorka […]

J. Horecký: Otvárame ďalších 16 Regionálnych centier podpory učiteľov

Učitelia sa môžu oprieť o mentorov v ďalších 16 regiónoch. Rezort školstva vyhodnotil druhé kolo výzvy Učitelia pre 21. storočie,  z 39 žiadostí z 20 regiónov hodnotiaca komisia vybrala 16 úspešných žiadateľov. Od nového školského roka bude tak fungovať už dovedna 32 Regionálnych centier podpory učiteľov. Ich  primárnym cieľom je pomôcť učiteľom s prechodom na novú formu vzdelávania po […]

Ministerstvo školstva vyhlasuje 2. kolo výzvy „Učitelia pre 21. storočie“

Narastajúcou globalizáciou, digitálnou revolúciou a v ostatných rokoch aj celosvetovou pandémiou ovplyvnená transformácia spôsobu života a spoločnosti si vyžadujú zmeny aj vo vzdelávaní. Zmeny však musia nastať presadením potrebných systémových úprav pomocou tvorby štátnych politík, nových metodických usmernení a nových vzdelávacích štandardov. Zároveň je potrebné vybudovať aj podporné mechanizmy na implementáciu zmien, spolu s tými, […]

Pilotné regionálne centrá v Rožňave a Martine majú za sebou prvý rok fungovania

Regionálne centrá podpory učiteľov sú dôležitou súčasťou implementácie pripravovanej kurikulárnej reformy. V septembri 2021 začali svoje pôsobenie pilotné centrá v Rožňave a Martine. Cieľom pilotného projektu bolo otestovať model fungovania podpory učiteľov v praxi. Skúsenosti z ročného fungovania poslúžia ako základ pre fungovanie 16 nových centier, ktoré ponúknu svoje aktivity školám a učiteľom od septembra […]

Martin Kríž: Učiteľom musíme vrátiť spoločenský status a vzdelávaním zastaviť rozklad spoločnosti

„Vedieť urobiť webovú stránku, je pre žiaka dnes rovnako dôležité, ako napísať dobrý sloh,” hovorí Martin Kríž v rozhovore. Riaditeľ Odboru kurikula a inovácií vo vzdelávaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Martin Kríž otvorene vysvetľuje, prečo je potrebná kurikulárna reforma a prečo mešká už tridsať rokov. Prečo je niektorým žiakom učivo na smiech, ako sa […]

Až 160 učiteľov sa môže prihlásiť na novú pozíciu mentora. Zapojiť sa môžu do 29. mája

S prechodom na novú formu vzdelávania po prijatí kurikulárnej reformy pomôžu učiteľom mentori. Ide o novú pozíciu v školstve, ktorú môže vykonávať až 160 záujemcov. Mentorom sa môžu stať učitelia materských, základných či stredných škôl, ktorí môžu naďalej učiť. Prvých 16 Regionálnych centier podpory učiteľov vznikne v septembri. Zriadenie a ich činnosť bude do roku […]

B. Gröhling: Na zapojenie do výzvy učitelia pre 21. storočie ostáva pár dní

Záujemcovia, ktorí sa chcú zapojiť do systémovej zmeny vzdelávania, majú posledné štyri dni na prihlásenie. Rezort školstva totiž vyhlásil 1. kolo výzvy na vytvorenie Regionálnych centier podpory učiteľov. Ich cieľom bude prostredníctvom mentorov poskytovanie individuálneho poradenstva s prechodom na nový systém výučby. V prvej fáze má vzniknúť 16 mentorských centier. Ďalší významný posun v reforme základného […]

Na Slovensku pribudne 40 regionálnych tímov mentorov, ktorí budú vzdelávať učiteľov

Ministerstvo školstva ohlásilo ďalšiu výzvu z Plánu obnovy. Ide o vytvorenie regionálnych tímov mentorov, ktorí budú vzdelávať učiteľov. Mentormi budú samotní skúsení učitelia z praxe. Tí budú svojich kolegov oboznamovať s novými učebnými metódami a pripravovať ich na zmeny v obsahu vzdelávania. V prvom kole výzvy bude podporených 16 regionálnych centier. „Vzdelávanie učiteľov dlho fungovalo […]