Pripravujeme seriál video rozhovorov, kde zodpovieme vaše otázky o východiskách zmien v kurikule základného vzdelávania

Dokument, ktorý rámcuje zámer a ciele reformy Vzdelávanie pre 21. storočie, prešiel širokým pripomienkovým procesom. Radi by sme vám Východiská zmien v kurikule základného vzdelávania po zapracovaní podnetov  predstavili prostredníctvom série video rozhovorov s členmi hlavnej koordinačnej skupiny aj s členmi komisií pre jednotlivé vzdelávacie oblasti.

Rozhovory budeme pravidelne zverejňovať na Youtube, webstránke vzdelavanie21.sk a našich sociálnych sieťach. O zverejnení novej časti vás budeme informovať aj prostredníctvom newslettra Vzdelávanie21.

Otázky na autorov dokumentu nám môžete zaslať prostredníctvom formulára nižšie na tejto stránke. 

Tešíme sa na zaujímavú diskusiu!

Otázka je nepovinná

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku