Emocionálna a sociálna gramotnosť

Členovia komisie

Meno a priezvisko
1Zuzana Bendíková
2Lenka Rovňanová
3Gabriel Bianchi
4Radka Mikšík
5Štefan Petrík
6Lívia Nemcová
7Arnold Kiss
8Martin Knotek
9Mária Smreková
10Anna Viľchová
11Darina de Jaegher

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku