Finančná gramotnosť

Členovia komisie

Meno a priezvisko
1Monika Reiterová
2Peter Kalčenský
3Marcel Novák
4Lukáš Petrík
5Ján Mazák
6Ivana Maceková

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku