Ste učiteľ, učiteľka? Zaujíma vás, ako sa zmení učivo vo vašej vzdelávacej oblasti? Pridajte sa k nám na online diskusie o nových vzdelávacích štandardoch

Čo nájdete na tejto stránke

Národný inštitút vzdelávania a mládeže pripravuje online diskusie, kde členovia a členky užších pracovných tímov nového štátneho vzdelávacieho programu predstavia najzásadnejšie zmeny v jednotlivých vzdelávacích oblastiach.

Moderované online diskusie budú prebiehať v popoludňajšom čase prostredníctvom platformy MS Teams. Ak máte záujem sa zúčastniť niektorej z diskusií, prihláste sa pomocou priloženého online formulára.

Nižšie na tejto stránke sa nachádza aj dotazník na zasielanie otázok, ktoré by ste radi adresovali na autorov štandardov jednotlivých vzdelávacích oblastí. 

Zverejnenú verziu Štátneho vzdelávacieho programu aj s prílohami nájdete na tomto odkaze: 

https://verejnakonzultacia.vzdelavanie21.sk/svp/

Registrácia na jednotlivé webináre sa uzatvára vždy v ráno konania daného webinára o 9:00. Následne do 10:30 registrovaní účastníci obdržia na uvedené e-mailové adresy odkaz na pripojenie. 

Harmonogram online diskusií

Vzdelávacia oblasťDátumDeňČas
Jazyk a komunikácia - Slovenský jazyk a literatúra
Jazyk a komunikácia - Jazyky národnostných menšín
12.4.streda16:30
Zdravie a pohyb13.4.štvrtok14:30
Človek a spoločnosť13.4.štvrtok16:30
Matematika a práca s informáciami - matematika17.4.pondelok16:30
Umenie a kultúra - výtvarná výchova18.4.utorok14:30
Umenie a kultúra - hudobná výchova19.4.streda16:30
Matematika a práca s informáciami - informatika20.4.štvrtok14:30
Človek a príroda20.4.štvrtok16:30
Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk a slovenská literatúra21.4.piatok14:30
Človek a svet práce21.4.piatok16:30
Jazyk a komunikácia - cudzí jazyk24.4.pondelok14:30

Prihlasovací formulár

Vyberte si z ponuky online diskusií

Prihlásiť sa môžete zaškrtnutím políčka. Link na pripojenie k online diskusii vám zašleme jednotlivo na každé prihlásené podujatie. Diskusia bude prebiehať prostredníctvom platformy MS Teams, link na pripojenie zašlem v deň konania podujatia do 10:00.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku