Umenie a kultúra

Členovia komisie Umenie a kultúra

Meno a priezviskoAktuálne pracovisko
1Anna Derevjaníková, PaedDr., PhD.Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Katedra hudobnej, výtvarnej a telesnej výchovy
2Mgr. Miloš Kmeť, PhDUniverzita Komenského Katedra výtvarnej výchovy, Spojená škola Novohradská,
3Ladislav Čarný, prof., akad. mal.Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
4Lenka Kaščáková, PaedDr., PhD.Katedra hudobnej výchovy, Pedagogická fakulta UK v Bratislave
5Pavel Martinka, Mgr., PhD.Katedra hudobnej kultúry, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
6Adriana Récka, doc., PhDr., PhD.Katedra výtvarnej tvorby a výchov, Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
7Mgr. Lenka Lipárová, PhD.Katedra výtvarnej kultúry Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela
8Libor Fridman, doc., PaedDr., PhD.Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
9Martina Procházková, Mgr., Mgr., PhD.Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Katedra hudby
10Jana Hudáková, PaedDr., PhD.Katedra hudby Inštitút hudobného a výtvarného umenia, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
11PaedDr. Martina Krušinská, PhD.Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra hudby
12Mgr. Lucia BokesovaGymnazium Jana Papanka, Vazovova 6, Bratislava
13Mgr. at. MgA. Roman Gajdoš, PhD.Katedra pedagogiky výtvarného umenia Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
14Ján Husár, PaedDr., PhD.Národný inštitút vzdelávania a mládeže
15Renáta Pondelíková, PaedDr. PhD.Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
16Martin Urban, Mgr. art., PhD.Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
17Mgr. Art. Ivan Šiller, ArtD.Občianske združenie Superar Slovakia, Búdkova 22, 811 04 Bratislava
18Mgr. Art. Mgr. Tomáš Boroš, PhD.Občianske združenie Superar Slovakia, Búdkova 22, 811 04 Bratislava
19PaedDr. Dagmar BudinskáZŠ Jána Drdoša, Vigľaš 436, 962 02 Vigľaš
20Adriana Dostálová
21Karina Gaziová
22Zuzana Marcineková
23Alžbeta Kvasničková

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku