Správa z verejnej konzultácie k projektu nového kurikula v cykloch

Správa z verejnej konzultácie Projektu nového kurikula v cykloch obsahuje najdôležitejšie štatistiky a najzásadnejšie typy pripomienok k predloženému návrhu ŠVP, ktorý bol predmetom verejnej diskusie. Návrhy postupne spracujeme a reakcie vrátane informácie o zapracovaných návrhoch zverejníme do konca februára 2023.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku