UZATVORENÁ SÚŤAŽ: Vytvorte maskota kurikulárnej reformy – Kurikulko a Kurikulka vo vašich školách

Nové „kurikulum“ pre základné školy je v súčasnosti často skloňované slovo. Najmä v súvislosti s prebiehajúcimi zmenami v cieľoch, obsahoch a formách vzdelávania na základných školách. Pre širokú verejnosť však ide o veľmi abstraktný pojem. Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) sa preto rozhodol vyhlásiť súťaž pre žiakov a žiačky základných škôl, v ktorej budú môcť deti navrhnúť maskota kurikulárnych zmien, ktorý sa volá Kurikulko alebo Kurikulka.

„Súťažou by sme chceli výraz „kurikulum“ priblížiť širšej verejnosti, vrátane tých, ktorých sa zmeny budú týkať najviac – teda deťom a ich rodičom. Chceme aby sa kľúčové spojenie „nové kurikulum“ používalo s radosťou a bolo nositeľom príjemných emócií, rovnako, ako si to prajeme pre celú kurikulárnu reformu,“ vyjadrila sa Denisa Šukolová, vedúca oddelenia manažmentu kurikulárnych zmien.  

Kurikulárnymi zmenami chceme dosiahnuť tieto cele:

• Sústrediť sa na schopnosť žiakov a žiačok myslieť a konať v širších súvislostiach.

• Uplatňovať metódy učenia založené na bádaní a aktivite žiakov a žiačok.

• Zohľadniť potreby každého žiaka a žiačky.

Základom vízie vzdelávania pre 21. storočie sú tri aspekty modernej školy ako prostredia, kde prebieha výchova a vzdelávanie:

• Digitálna škola – prostredie bohaté na digitálne technológie, ktoré učitelia i žiaci efektívne využívajú vo výchove a vzdelávaní.

• Zelená škola – prostredie, v ktorom sa všetci zaujímajú o ekologickú stopu svojej činnosti a vedome sa usilujú o jej zmenšovanie.

• Inkluzívna škola – prostredie, ktoré podnecuje osobnostný, sociálny a kognitívny rozvoj každého žiaka a buduje úctu a rešpekt k individuálnym a skupinovým osobitostiam každého člena komunity.

Diskutujte spolu v školách:

Žiaci a žiačky, čo máte na škole radi? Čo by mohol Kurikulko alebo Kurikulka spraviť tak, aby bolo vecí, ktoré sa vám páčia, ešte viac? Keby bolo kurikulum bytosť, aké by malo podľa vás vlastnosti, povahu a podobu? Bol by to váš najlepší kamarát alebo nejaká skvelá nenahraditeľná vec? Zapojte do vašich hodín diskusiu a do vašich diel fantáziu a vytvorte Kurikulka alebo Kurikulku, či oboch naraz. Vaše diela nám nahrajte do formulára a možno práve vaša práca bude sprevádzať kurikulárnu zmenu základného školstva.

Svoje návrhy v digitálnej podobe môžete prihlasovať do 24. novembra prostredníctvom formulára nižšie v článku. Vyhlásenie víťazného návrhu sa uskutoční počas tohtoročnej decembrovej konferencie NIVaM. 

 

Odmena:

Prvé miesta v jednotlivých kategóriách oceníme darčekovými poukážkami v hodnote 70 €. Najlepší návrh maskota kurikulárnych zmien čaká odmena v hodnote 200 €. Všetci ocenení žiaci a žiačky tiež získajú knihu s podpisom od známej ilustrátorky Hedvigy M. Gutierrez.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku