Pokračovanie série videí 10: Vzdelávanie pre 21. storočie v našich školách

Aké výhody má slovné hodnotenie? Pozrite sa spolu s nami na ďalší inšpiratívny príbeh zo slovenských škôl.

V EduKey v Martine sa vybrali cestou slovného hodnotenia, ktoré vo vyšších ročníkoch dopĺňajú známkou. Učitelia a učiteľky sa snažia podporiť žiakov a žiačky konštruktívnou spätnou väzbou. Tá je pre deti často cennejšia ako známka.

„Na to, aby som zistil, v čom som najlepší, potrebujem dostať zmysluplnú a zrozumiteľnú spätnú väzbu, v ktorej mi učiteľ povie, ako vníma môj výkon, moje snaženie a moje silné a slabé stránky,“ skonštatoval Martin Kríž.

Zmeny, ktoré zavádzame, umožňujú všetkým školám prejsť na tento systém hodnotenia. Ak máte záujem dozvedieť sa viac, prihláste sa na odber noviniek TU.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku