Základná škola s materskou školou, Kokava nad Rimavicou

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.Meno a priezvisko: *FirstLastE-mail: *Telefónne číslo:Využijeme len v prípade rýchlejšieho jednania, ak by ste sa prihlásili na školu, ktorá má naplnenú kapacitu. Ak budú voľné miesta na inej škole, ponúkneme vám možnosť navštíviť ju ako náhradu za vami vybranú školu.Názov školy, kde pracujete: *Adresa školy: *Je […]

Základná škola Františka Hrušovského

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.Meno a priezvisko: *FirstLastE-mail: *Telefónne čísloVyužijeme len v prípade rýchlejšieho jednania v prípade, ak by ste sa prihlásili na školu, ktorá má naplnenú kapacitu. Ak budú voľné miesta na inej škole, ponúkneme vám možnosť navštíviť ju ako náhradu za vami vybranú.Názov školy, kde pracujete: *Adresa školy: […]

Základná škola s materskou školou Zubrohlava

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.Meno a priezvisko: *FirstLastE-mail: *Telefónne čísloVyužijeme len v prípade rýchlejšieho jednania v prípade, ak by ste sa prihlásili na školu, ktorá má naplnenú kapacitu. Ak budú voľné miesta na inej škole, ponúkneme vám možnosť navštíviť ju ako náhradu za vami vybranú.Názov školy, kde pracujete: *Adresa školy: […]

Základná škola s materskou školou M. Kóczána s vyučovacím jazykom maďarským

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.Meno a priezvisko: *FirstLastE-mail: *Telefónne čísloVyužijeme len v prípade rýchlejšieho jednania v prípade, ak by ste sa prihlásili na školu, ktorá má naplnenú kapacitu. Ak budú voľné miesta na inej škole, ponúkneme vám možnosť navštíviť ju ako náhradu za vami vybranú.Názov školy, kde pracujete: *Adresa školy: […]

Zber osobných údajov pre prípravu zmlúv o dielo Sprievodca zmenami vo vzdelávacích oblastiach

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.Titul pred menomMeno a priezvisko *FirstLastTitul za menomRodné číslo *Ulica a číslo domu *Mesto *PSČ *IBAN *Telefónne číslo *Email *Uvedené osobné údaje v rozsahu mena, priezviska a bydliska budú spracúvane za účelom vytvorenia a evidencie zmluvy o dielo. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov Národným inštitútom […]

Poznáme víťazný návrh súťaže: Kurikulko a Kurikulka vo vašej škole

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) v októbri vyhlásil súťaž o návrh maskota kurikulárnych zmien Kurikulko – Kurikulka. Dokopy sme dostali 205 diel, pričom na mnohých z nich pracovali viaceré deti spoločne. Sú medzi nimi práce žiakov a žiačok z celého Slovenska, ktoré predstavujú ich víziu o tom, čo je kurikulum základného vzdelávania a ako […]

Od septembra 2023 bude po novom učiť 39 základných škôl

Rezort školstva zverejnil zoznam základných škôl, ktoré budú medzi prvými zavádzať nový Štátny vzdelávací program od septembra 2023. Do pilotného overovania sa prihlásilo 109 základných škôl, z nich expertný tím vybral pilotnú skupinu 40 škôl. Pre vysoký záujem sa rezort rozhodol v prvom roku zavádzania zapojiť vyšší počet základných škôl, ako sa pôvodne plánovalo. Zvýšenie […]