Vyhodnotenie podnetov z verejných konzultácií nového Štátneho vzdelávacieho programu

V decembri 2022 a vo februári 2023 prebiehali dve verejné konzultácie, ktoré sa týkali nového kurikula základného vzdelávania. Konzultácie boli otvorené širokej verejnosti. Za cieľom efektívneho a prehľadného procesu vytvoril rezort školstva nový online nástroj dostupný na webstránke www.verejnakonzultacia.vzdelavanie21.sk.

Po decembrovej konzultácii publikoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) správu z verejnej konzultácie Projektu nového kurikula v cykloch. Tá obsahuje najdôležitejšie štatistiky a najzásadnejšie typy pripomienok k predloženému návrhu Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP). 

Vo februári 2023 prebiehala verejná konzultácia k prílohe ŠVP, ktorá obsahovala vzdelávacie štandardy pre jednotlivé vzdelávacie oblasti. Sumárne štatistiky verejnej konzultácie boli publikované v správe z verejnej konzultácie vzdelávacích štandardov v rámci projektu nového kurikula v cykloch.

Vyhodnotenie jednotlivých komentárov a pripomienok z verejnej konzultácie Projektu nového kurikula pre všetky cykly

Podrobný výstup so spätnou väzbou autorských tímov nového kurikula na pripomienky z decembrovej verejnej konzultácie sa nachádza tu: Vyhodnotenie pripomienok z verejnej konzultácie Projektu nového kurikula pre všetky cykly.

Vyhodnotenie jednotlivých komentárov a pripomienok z verejnej konzultácie štandardov základného vzdelávania

Reakcie v dokumentoch s vyhodnotením sú zverejnené v znení, ako ich sformulovali odborné týmy.

Vyhodnotenie jednotlivých recenzných posudkov

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku